Obrábění, svařování

Společnost je schopna též nabídnout následující výrobky a činnosti :

 • Soustružení, frézování, rovinné broušení, vyvrtávání
 • Ohýbání trubek
 • Stříhání, ohýbání, skružování plechu a profilů
 • Svařečské práce v ochranné atmosféře včetně svařování korozivzdorné oceli
 • Poradenská činnost v oboru strojírenská technologie
 • Vybavení prodejen a provozoven "na klíč" včetně elektroinstalace a dalších prací.
 • Skelety - ocelové konstrukce stavebních objektů
 • Stavební a doplňkové konstrukce
 • Náhradní díly výhybkových skříní systému Křižík pro tramvajový provoz - stavěcí táhla, táhlové šrouby, zajišťovací pružiny aj.
 • Díly pro montáž kolejového svršku - kolejnicové spojky, upevňovací díly, kabelová oka aj.
 • Otěruvzdorné návary na jazyky výměn pro tramvajová kolejiště

Seznam strojů V Radoň a spolFrézka FV 4Bruska na kulato 2UD 750Bruska na nástrojeHorizontální vyvrtávačka H 60 

 

 • Čelisti na štěrkopísek pro nakladače ND 4-033 a nakladače ND 4-02
 • Hnací a napínací bubny (válce) pro rozmetadla umělých hnojiv RNP 3 a RCW 3

SVAŘOVÁNÍ

Středisko zámečnické výroby je vybaveno moderní svařovací technikou a běžnými tvářecími stroji.

Toto pracoviště je schopno vyrábět svařence do celkové hmotnosti cca 1,5t.

Společnost je též nositelem certifikátu dle ČSN EN ISO 3834 - 2:2006, který vydala zkušebna TÜV

Dále je nositelem ES Certifikátů shody na výrobu ocelových stožárů pro veřejné osvětlení, vydaných zkušebnou TÜV a Oprávnění ke svařování součástí kolejového svršku MHD, vydaným Sdružením dopravních podniků ČR.

 

   

ČR UK