Bruska ROBOT

Bruska ROBOT je určena pro broušení terrazzových bezspárových dlažeb z aglomerovaných přírodních hornin, litého betonu apod.

Základní funkce:

Pracovní pohyb se přenáší od motoru přes převodovku na dvě tříramenné brousící hlavy, které se otáčejí proti sobě a zabírají do sebe. Protiběžné otáčení hlav vylučuje při práci s bruskou nepříznivý vliv tečných reakcí a tedy i nepříjemný tah k jedné straně.

Konstrukce:

Základem brusky ROBOT je převodová skříň, která současně tvoří rám stroje. Plastový pastorek na hřídeli motoru zabírá s jedním z ozubených kol. Soukolí má šikmé ozubení, kola jsou ve stálém záběru a jsou uložena na valivých ložiskách. Skříň je naplněna mazacím tukem, víko je těsněno šňůrou z plastického teflonu. Konstrukce skříně je podřízena požadavku vysoké spolehlivosti a co nejnižší hlučnosti. Pastorek z plastu je elektroizolačním prvkem a zároveň plní funkci pojistky proti mechanickému přetížení. Brousící hlavy jsou mosazné odlitky, spojené s ozubenými koly prostřednictvím pryžových pružných spojek. Hlavy jsou tříramenné, v každé jsou upnuté tři nástroje. Pracovní prostor hlav je opatřen krytem proti rozstřikování. Pro přesná ustavení nástrojů v hlavách je dodávána měrka. Mechanismus pojezdu umožňuje regulaci sklonu roviny brusných nástrojů tak, aby tato rovina byla rovnoběžná s broušenou podlahovou plochou. Pojezdová kola mají pryžové obruče. Páku s rukojetí pro vedení stroje při práci lze snadno překlopit z pracovní do přepravní polohy. Díky tomu se bruska snadno přemísťuje z jednoho pracovního místa na druhé, dobře se přenáší i po schodišti. Jako příslušenství brusky je dodávána nádrž na vodu o objemu cca 30 litrů. Tato nádrž slouží jednak jak zásobník vody, která se přes kohoutek přivádí do pracovního prostoru a jednak jako přídavné zatížení stroje pro dosažení většího výkonu broušení.

Používané nástroje:

1. BROUŠENÍ TERRAZZOVÝCH PODLAH Pro broušení terrazzových podlah se používá buď karborundových (SiC) nebo diamantových nástrojů. Terrazzo se brousí vždy za použití vodního chlazení. Přednosti diamantových nástrojů vyniknou nejvíce při hrubém broušení, kdy se obrušuje podstatný objem materiálu. Naopak při jemném (dokončovacím) broušení se častěji dává přednost karborundovým nástrojům s magnezitovým pojivem, i když je práce pomalejší.
2. BROUŠENÍ BETONU Při broušení betonových podlah jako předpravě při zhotovení se používají výhradně diamantové nástroje. Tyto nástroje jsou koncipovány speciálně pro práci za sucha, a to zejména z toho důvodu, že navazující operace vyžadují suchý betonový podklad. Prach se odstraňuje za chodu brusky vysavačem.
3. DRÁSÁNÍ BETONU Technologie drásání se používá k odstranění různých vrstev nanesených na starých betonových podlahách nebo k odstranění hrubých nerovností (vyšších než 5 mm) na betonových podlahách nových apod. Drásání probíhá zpravidla za sucha. Používají se nástroje ze slinutých karbidů.
4. BROUŠENÍ OSTATNÍCH MATERIÁLŮ Ocelové plochy (např. podložky pro výrobu panelů) se brousí karborundovými nástroji. Až na vyjímky se používá vodní chlazení.Mramorové podlahy lze dobře brousit za mokra, k hrubému broušení se používá speciálních diamantových nástrojů, k dokončování pak nástrojů karborundových.

Charakteristiky nástrojů dodávaných k brusce ROBOT

a) Nástroje karborundové (siliciumkarbidové) Abrazivem jsou zrna karbidu křemíku – SiC. Pojivo je magnezitové. Dodávají se v zrnitostech 24, 60, 120 (ISO). Rozměry segmentů jsou 100x50x25 mm. Upínají se přímo do brousících hlav s použitím plechové vložky, aby při upnutí nedocházelo k jejich rozdrcení.

b) Nástroje diamantové Abrazivem jsou diamantová zrna. Dodávají se v provedení na broušení betonu za sucha a dále na broušení terrazza za mokra, a to na hrubé i jemné broušení terrazza. Nástroje mají podobu tablety o průměru 60mm a výšce 20mm. Diamantové nástroje vyžadují zvlášť pečlivé ustavení v brousících hlavách. Tomu je podřízena konstrukce unášečů, které slouží k upnutí nástrojů v brousících hlavách a automaticky zabezpečují jejich správnou polohu. Při práci s diamantovými nástroji se dosahuje zhruba dva a půl násobné produktivity při daleko vyšší životnosti ve srovnání s nástroji karborundovými. Při použití diamantových nástrojů v brusce ROBOT vychází při hrubovacích operacích jejich životnost měřená obrobenou plošnou výrobou běžně třiceti- až čtyřicetinásobná.

c) Nástroje ze slinutých karbidů Činné části nástrojů jsou osazeny válcovými roubíky Boart Longyear ze slinutých karbidů (tzv.tvrdokov), které se vyznačují velmi vysokou tvrdostí. Použitým materiálem je karbid wolframu(WC)s 9,5% kobaltu jako pojivem.Tyto roubíky se používají k osazování vrtných korunek pro vrtání hornin vč. např. žuly nebo pískovce. Činné části nástrojů mají stejně jako u diamantových nástrojů podobu tablety o průměru 60mm a výšce 20mm. K upnutí do brousící hlavy se používají stejné unašeče. Poznámka: Údaje o výkonu a životnosti jednotlivých druhů nástrojů se budou v jednotlivých praktických případech lišit podle tloušťky obrušované vrstvy, která je dána zrnitostí použité terrazzové nebo betonové směsi a kvalitou jejího položení a dále rovněž podle stupně její zralosti (stáří).

Technické údaje:

Výkon elektromotoru 2,2 kW Napětí elektromotoru 220/380 V Otáčky elektromotoru 1440 za minutu Počet brousících hlav 2 protiběžné Otáčky brousících hlav 425 za minutu Počet brousících segmentů 6 Upínací průřez nástroje 25x50 mm Doporučené mazivo PM-AK2 (příp. PM-NH2, tuk mazací A4) Šířka broušené plochy 450 mm Hmotnost stroje přibližně 150 kg Připojení k el. síti přívodka CPG 1643, ČSN 35 4513 Nejnižší stupeň el. krytí IP 54 Hluk v místě obsluhy max. 82 dB(A)

Bruska ROBOT je schválena Státní zkušebnou SKTC-105 rozhodnutím č. 08 T 046.