Vrata, brány

Vyrobíme podle Vašeho přání:

Z ocelových polotovarů v dokonalém řemeslném provedení a povrchové úpravě podle Vaší volby – nátěrovým systémem nebo metalizací (vrstva zhotovená nastříkáním roztaveného kovu na otryskaný povrch materiálu) nebo žárovým pozinkováním (vrstva vzniklá ponořením jednotlivých dílů do lázně roztaveného zinku) nebo vhodnou kombinací těchto povrchových úprav.

Vzhled a provedení si poručíte sami

  

  

                             

 

 

Dále nabízíme:

Zábradlí, poklopy, schodiště, plotové dílce, stožáry, sloupy, požární žebříky, lávky a plošiny.

 

ČR UK