Vestavby do užitkových automobilů

Ford Transit-8 Ford Transit-5

Vestavby jsou určeny pro všechny vozy, které mají buď samostatnou kabinu a samostatnou ložnou plochu (valník, pick up), anebo prostor pro posádku oddělený od prostoru pro náklad pevnou přepážkou, která byla vyrobena výrobcem vozu a je nedílnou součástí karosérie (dodávka).

Vestavby se montují výhradně do prostoru určeného pro náklad. Zhotovují se individuálně podle konkrétních potřeb zákazníka, při respektování bezpečnostních předpisů, především pro potřeby řemesel a živností, obchodních činností, oprav a montáží, pohotovostních služeb (ropovodů, produktovodů, elektrických rozvodů apod.)
Ve vozech vybavených vestavbou se přepravují především nářadí a nástroje, náhradní díly, spojovací materiál, zdroje elektrického proudu se spalovacím motorem, zboží nebo obchodní vzorky (textilní, plastové, drobné výrobky, balené potraviny, knihy) apod.
Vestavby neslouží pro přepravu lahví se stlačenými plyny, hořlavin kapalných nebo plynných, výbušnin, žíravin a jiných nebezpečných nákladů.
Rám vestavby se zhotovuje z ocelových trubek, je samonosný a zatěžuje tudíž karosérii pouze v kotevních místech.
Pro uložení přepravovaného nákladu slouží, plechové police (vany), síťové police a zásuvky.

L200-4L200-5

Nosnost jednotlivých polic je 10 až 40 kg. Plechové i síťové police jsou vždy upevněny k rámu a jsou tedy nepohyblivé. Síťové prvky se používají i jako svislé, a to nejčastěji k oddělení jednotlivých sekcí vestavby a vytvoření samostatných dílčích úložných prostorů. Zásuvky jsou vybaveny typizovanými valivými výsuvy, které určují nosnost jednotlivé zásuvky buď do 15 kg nebo do 30 kg. Zásuvky jsou opatřeny aretací, která zajišťuje, aby se za jízdy nemohly samovolně pohybovat.

Celková hmotnost vestavby se pohybuje u různých vozů od 35 do 65kg.

Rovněž jsme schopni prostor pro náklad (pokud nemá čalounění) upravit nalepením koberců Kaffermate Karet v tmavě šedé barvě, který se běžně používá u osobních automobilů. Výrazně se sníží hluk a vibrace karoserie.

 Na tyto vestavby vydalo Ministerstvo dopravy ČR Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu č. 3  281.

Certifikát vestavby

ČR UK